Ledtråk underlättar skolgång

Här kommer några tips om hur du anpassar en inomhusmiljö på en skola för synskadade personer:

Det är bra om den synskadade personen först få komma på besök i lokalen för att bekanta sig med den, utan för många andra personer närvarande.  Det gör det mycket lättare att hantera de stressfulla och förvirrande situationer som kan uppstå vid första skoldagen. Man har då massa människor runtom kring och dessutom nya lokaler att orientera sig i. Det finns många bra hjälpmedel att använda sig av, och pris ledstråk varierar.

Syncentralen kan vara en viktig samarbetspartner vid ett sådant besök och kan ganska lätt se vad som behövs åtgärdas och vilka resurser man kan använda sig av för att göra tillvaron mer behaglig för den synskadade.

Taktila ledstråk är enkel åtgärd som kan ha stor positiv effekt för personer med synnedsättning. Det är lätt fixat och ger precis den referenspunkt som krävs för att kunna navigera i dessa lokaler.

Ledstråk är lätta att implementera

Ledstråk är väldigt lätta att implementera, och underlättar kraftigt. Men andra åtgärder kan också behövas.

Färre elever i gruppen exempelvis bra då det ofta kan vara helt omöjligt för en person med synnedsättning att orientera sig en situation med för många individer. Mindre grupper blir därför betydligt mer hanterbara i sammanhanget. Det finns ofta pedagogiskt anpassade läromedel.  Dessa bör införskaffas tid så att de finns redan vid skolstart.

För att ge optimala förutsättningar till eleven är det bra om någon av dem som arbetar som resurspersonal har någon form av pedagogisk utbildning som har med syn att göra. Denne ska då tillsammans med ämneslärare anpassa utbildningsmoment på ett sätt som pedagogiskt passar personens förutsättningar.​