Vad man bör tänka på när man jämför barnförsäkringar

När man ska välja barnförsäkring kan det vara svårt att veta vad som är tryggast för ditt barn. Som förälder har du även ett ekonomiskt ansvar att kunna betala för försäkringen, samtidigt som man vill kunna erbjuda det bästa stödet möjligt. Det finns tre delar som bör tas i beaktande när man jämför barnförsäkringar; medicinsk validitet, ekonomisk validitet och långvarig sjukdom.
När det är dags att välja försäkring måste du välja försäkringsbelopp, vilket har betydelse för utbetalningen av invaliditetsersättningen. Vissa bolag ger en tilläggsersättning om invaliditetsgraden anses vara mycket hög.

Återigen är det viktigt att man som förälder jämför barnförsäkringarna för att finna det bästa avtalet för barnets behov och som är i linje med de utgifter familjen kan ha.
Vidare bör man som förälder jämföra själva innehållet av försäkringen, som skall gälla vid sjukdom och olycka. Många barn får flera bestående men (medicinsk invaliditet) på grund av olyckor. Ekonomisk invaliditet gäller om barnet får men efter en olycka eller på grund av en sjukdom vilka hindrar arbetsförmågan. Vidare bör man även jämföra vilken typ av ersättning som gäller vid långvarig sjukdom.

Dags att jämföra barnförsäkringar!

Om ditt barn drabbas av en sjukdom eller en olycka med bestående skador är det viktigt att det finns en bra försäkring som skydd och för att ge ersättning. När man barnförsäkringar jämför bör man därför säkerställa att skyddet gäller vid båda dessa fall. Som förälder bör man teckna en försäkring så snart barnet är fött då försäkringen inte gäller för något som hänt efter att försäkringen är tecknad. Barnets förälder kommer få skriva under en hälsodeklaration där man måste svara sanningsenligt gällande barnets hälsa.

Tyvärr gäller inte medfödda sjukdomar som ADHD, CP-skada eller epilepsi och när man jämför barnförsäkringar bör man även ta i beaktande psykiska sjukdomar. Har man ett barn med handikapp, som kan få svårigheter att komma ut i arbetslivet, bör man som förälder jämföra försäkringar för att säkerställa att barnet får bästa ersättningen, skyddet och ekonomiskt stöd. Varje år ändras avtalen och man måste därför hålla sig uppdaterad om villkor och pris.